Holistische massage

Holistische therapeutische massage

Tijdens de integraal holistisch therapeutische sessies, staat de verhouding tussen lichaam en geest blijvend centraal. Door lichaam en geest tijdens de massages aan elkaar te koppelen, is het streven deze te resetten.

De boost die mensen uit o.a. Arnhem, Westervoort, Duiven en Zevenaar hebben ervaren na een aantal van deze sessies is geweldig. Deze boost naar herstel is mede afhankelijk van hoe open de ontvanger staat voor deze holistische massage en of de koppeling tussen lichaam en geest tot stand kan komen.

Na het inmasseren wordt het pijnlijke deel van het lichaam (veelal de rug of schouders) stevig gemasseerd. Dit deel van de massage wordt door de cliënten als stevig en pittig ervaren. Juist tijdens deze stevige massage wordt de ontvanger gevraagd in gedachten te gaan naar onverwerkte emoties en de koppeling te maken met het pijnlijke deel van het lichaam. Al coachend wordt daar dan naartoe gemasseerd en volgt vaak ontlading en ontspanning bij de client.

Het is sterk aan te raden deze vorm van holistische massage therapie een aantal sessies te ondergaan, zodat het helingsproces goed in gang kan worden gezet.